Tilbage til oversigten

Viggo Brøndal


Kirkegård: Ordrup Kirkegård

Navn: Viggo Brøndal
Titel: Sprogforsker

Født: 1887
Død: 1942

Afd.: T nr. 48-49

Beskrivelse:Mag. art. i romersk filogi
1912. dr. Phil 1917.
1916-25 ansat ved stednavne
-udvalgets arkiv. 1925-28
lektor i dansk ved universitetet
i Paris. Tiltrådte 1928 som
professor i romansk sprog og
litteratur ved universitetet i Kbh.
Udgav fra 1939 sammen med
L. Hjemslev tidsskriftet
"Acta linguistica".
Viggo Brøndal

Tilbage til oversigten