Tilbage til oversigten

Valdemar Oldenburg


Kirkegård: Ordrup Kirkegård

Navn: Valdemar Oldenburg
Titel: Geheimekonferensraad

Født: 1834
Død: 1918

Afd.: A II nr. 1075-76

Beskrivelse:

Kirkegårdens 1. gravsted

1859 cand.jur. og samme år
assistent i ministeriet for
Slesvig, tog 1861 den
slesvigske juridiske eksamen
og udnævntes1863 til auditør.
Han var derefter lærer ved
søofficersskolen og ved
officersskolen. Konstitueredes
1871 som vicepoliti-direktør
i Kbh. og udnævntes 1877 til
byfoged, samt by- og
rådstueskriver i Odense. 1888
blev han birkedommer og skriver
i Københavns amts nordre birk.
1900 overpræsident i Kbh. Han
var formand for tuberkulose-
kommissionen og tog levende del
i arbejdet ved stiftelsen af
Nationalforeningen til
tuberkulosens bekæmpelse. Han
var i øvrigt med i ledelsen af
adskillige andre sociale, humane
og filantropiske organisationer.

Valdemar Oldenburg

Tilbage til oversigten