Tilbage til oversigten

Otto Gelsted


Kirkegård: Ordrup Kirkegård

Navn: Otto Gelsted
Titel: Forfatter

Født: 1888
Død: 1968

Afd.: D nr. 17-18

Beskrivelse:O.Gelsted. blev 1901 sendt
til det jesuitiske Sct.
Andreas kollegium hvorfra
han indstilledes til
studenter-eksamen som
privatist 1907, tog filosofikum
1909 og studerede matematik.
1911 opgav han studierne og
blev ansat som hovmester og
hus-lærer hos en litteratur-
interesseret tysk grosserer.
Han fortsatte 1917 som huslærer
hos maleren Johannes Larsen.
I 1919 kom han til Kbh. som
forlagskonsulent. I mellem-
krigstiden ernærede Gelsted
sig tillige som journalist.
Han var litteratur redaktør
ved Ekstrabladet 1924-27 og
derefter medredaktør af
Politikens litteraturside.
Som 32-årig debuterede han
med digtsamlingen De evige
Ting, 1920, der hurtigt
efterfulgtes af Dansens Almagt,
1921, Enetaler, 1922 og Jomfru
Gloriant, 1923. Ud fra kulturelle
synspunkter havde Gelsted, 1921,
søgt kontakt med den revolutionære
strømning i dansk arbej-derbevægelse.
I 1930erne blev han medarbejder ved
de socialistiske og antifascistiske
tidsskrifter Aandehullet, Plan,
Kulturkampen og Kultur og Politik.
På den antifascistiske kulturfront
gjorde han sig 1935 til talsmand
for "revolutionær humanisme". 1936
indledte Gelsted sit med-
arbejderskab ved det kommunistiske
Arbejder-bladet, der varede til
avisen blev forbudt 1941.
Oktober 1943 måtte han rejse illegalt
til Sverige, hvor han blev medarbejder
ved danske emigrantblade og forskellige
svenske tidsskrifter. Efter sin
tilbagevenden til Danmark var han
fast medarbejder ved kommuni-sternes
dagblad, Land og Folk. Hans
oversættelser fra engelsk, tysk,
fransk, latin og græsk skaffede ham
Dansk oversætterforbunds ærespris 1958.
Gelsted modtog en lang række hæderspriser.
Otto Gelsted

Tilbage til oversigten