Tilbage til oversigten

Otto E . Ravn


Kirkegård: Ordrup Kirkegård

Navn: Otto E . Ravn
Titel: Professor

Født: 1881
Død: 1952

Afd.: K nr. 177-78

Beskrivelse:Cand. theol 1905, dr. phil.
1909. Virkede derefter
som docent ved
universitetet og som adjunkt
i gymmenasier i moderne sprog.
Professor i assyrilogi ved
Københavns universitet 1937.
Udgav en række publikationer
om babylon.
Otto E . Ravn

Tilbage til oversigten