Tilbage til oversigten

Marius Nyboe


Kirkegård: Ordrup Kirkegård

Navn: Marius Nyboe
Titel: Polarforsker

Født: 1867
Død: 1946

Afd.: E nr. 3-4

Beskrivelse:M. Nyeboe tog polyteknisk
adgangs-eksamen 1886 og
blev 1892 cand. polyt. i
ingeniørfaget. Efter
eksamen rejste han til USA,
hvor han fik beskæftigelse
som tegner, og senere
konstruktør. 1898 stiftede
han egen ingeniørforretning
i Kbh. 1907 kastede han sig
over problemet angående
udvinding af kobber og grafit
i Sydgrønland. 1907 stiftedes
på hans initiativ Grønlandsk
Minedrifts A/S og 1916 A/S
Grønlandsk Grafit Compagni.
1921 blev han formand for
komiteen for femte
Thuleekspedition fra Grønland
til Stillehavet. Han var
medlem af indenrigsministeriets
tekniske udvalg 1917-21, og
af bestyrelsen for det tyske
Hydrotorf konsortium. I sine
senere år mødte Nyeboe.
økonomisk modgang, bl.a. i
forbindelse med afviklingen af
den russiske filial, hvis
betydelige aktiver
nationaliseredes uden erstatning.
Marius Nyboe

Tilbage til oversigten