Tilbage til oversigten

Jacob Deichmann Hegel


Kirkegård: Ordrup Kirkegård

Navn: Jacob Deichmann Hegel
Titel:

Født:
Død:

Afd.: J Mausolæum og haven

Beskrivelse:Nytår 1877, blev Hegel
medejer af forlaget Gyldendal.
Ved faderens død 1887 blev
han eneejer. Gyldendal voksede
til et forlag af europæiske
dimensioner. En række
forlagskøb fandt sted, men
vigtigst var sammenslutningen
1903 med Det nordiske
Forlag til Gyldendalske
Boghandel Nordisk Forlag
Aktieselskab, der fik Hegel
til bestyrelsesformand. Hans
tilværelse var rigmandens, og
hans filantropiske interesser
var oprettelsen af
rekonvalescenthjemmet for
ubemidlede kvinder. Han var en
lidenskabelig, noget ukritisk
samler. En samling breve fra
forfattere, stammende fra
forlagets arkiv, overgik ved
forlagets 150 års jubilæum
1920 til Det Kgl. Bibliotek.
Jacob Deichmann Hegel

Tilbage til oversigten