Tilbage til oversigten

Ib Ladierre


Kirkegård: Ordrup Kirkegård

Navn: Ib Ladierre
Titel: Frihedskæmper

Født: 1921
Død: 1945

Afd.: O nr. 35-36

Beskrivelse:Tilknyttet modstandsbevægelsen
i København. Tilsluttedes det
illegale arbejde ret sent,
opfordret af venner der som
faldskærmsjægere kom til
landet i krigens sidste fase.
Han blev arresteret i en
lejlighed i Lille Strandstræde
hvor han havde overtaget til
telefonvagten efter et
gruppemøde. Han blev ført til
Politigården og afhørt.
Den følgende morgen blev han
ført til Agersø ved Rude skov
og skudt. Her findes en mindesten.
Ib LadierreBronceplaquette: Faldet i Danmarks Frihedskamp

Tilbage til oversigten