Tilbage til oversigten

Henry Ussing


Kirkegård: Ordrup Kirkegård

Navn: Henry Ussing
Titel: Jurist

Født: 1886
Død: 1954

Afd.: A I nr. 575-77

Beskrivelse:Blev efter langvarige
studier i udlandet docent
i retsvidenskab ved Kbh.
Universitet. 1918 blev
han professor samme sted.
H. Ussing indtog en
fremtræden plads blandt
nordens restlærde og han
gjorde en betydelig
indsats i det fælles s
kandinaviske lovgivnings-
arbejde. Redigerede i en
årrække "Ugeskrift for
Retsvæsen" og var 1929-46
formand for Juridisk
Forening. Modtog en række
hædersbevisninger.
Henry Ussing

Tilbage til oversigten