Tilbage til oversigten

Gudmund Nyeland Brandt


Kirkegård: Ordrup Kirkegård

Navn: Gudmund Nyeland Brandt
Titel: Havearkitekt

Født: 1878
Død: 1945

Afd.: D nr. 170-172

Beskrivelse:Gartneruddannet. Ud af
gartnerfamilie, hans
morbror var Stephan Nyeland
(Vilvorde Havebrugsskole).
Sin uddannelse som gartner
fik han hos handelsgartner
N. Jensen, Valdal i Valby og
i engelske gartnerier.
Derefter i Frankrig, Belgien
og Tyskland. 1904 vendte han
tilbage til Danmark, blev
konsulent for Gentofte Kommune,
overtog faderens gartneri på
Ellensvej i Ordrup 1906 samtidig
med, at han blev ansat som
gartner i kommunen. 1910
ansattes han som graver på
Ordrup Kirkegårde. Det var han
indtil han i 1927 blev udnævnt
til kommunegartner (stadsgartner).
Siden 1921 var han kommunens
konsulent i parkspørgsmål.
Hans Erling Langkilde skrev om
G.N. Brandt "med sit kunstneriske
format, sin skarpe dialetik og
personlige myndighed skabte han
et stadsgartner-embede af
anseligt format"
Flere af G.N. Brandts haveanlæg
eksisterer stadig og fremtræder,
på trods af at de som levende
kunstværker har undergået
forandringer som stor havekunst.
Nævnes kan Rosehaven i Hellerup,
Ordrup Kirkegård, Mariebjerg
Kirkegård, alle i Gentofte Kommune.
Marienlyst Slot i Helsingør og
Klosterhaven ved Gåsetårnet i
Vordingborg.
Gudmund Nyeland Brandt

Tilbage til oversigten