Tilbage til oversigten

Georg Brasen


Kirkegård: Ordrup Kirkegård

Navn: Georg Brasen
Titel: Damgården

Født: 1887
Død: 1972

Afd.: E nr. 24-27

Beskrivelse:Gården fik navn efter 2
store vandhuller på
gårdens jorder. Gården
tilfaldt oprindelig Peder
Hansen, der blev den første
Ordrup bonde der flyttede
gården ud på jorderne.
Flere kendte Gentofte
borgere som skolebestyrer
Ole Jacobsen og dyrlæge
N.S. Lorentzen havde
tilknytning til gården.
I 1916 overtog Georg Brasen
forpagtningen af gården
fra sin svigerfar.
Georg Brasen

Tilbage til oversigten