Tilbage til oversigten

Frederik Schyberg


Kirkegård: Ordrup Kirkegård

Navn: Frederik Schyberg
Titel: Litteraturhistoriker

Født: 1905
Død: 1950

Afd.: I nr. 89

Beskrivelse:På universitetet studerede
han alm. litteraturhistorie.
F. Schyberg optrådte ved en
studenteropførelse i rollen
som den teaterkritisk
indsigtsfulde Erast i Ewalds
De brutale Klappere, 1926.
1933 blev han dr.phil. på en
afhandling om Walt Whitman.
1929 havde han begyndt han den
kritiske virksomhed, der
skulle blive hans hovedindsats,
først på Dagens Nyheder, derefter,
fra 1934, på Berlingske Tidende
og endelig i årene 1937-50, på
Politiken. Hans sene leveår
 koncentrerer sig om studier af
skuespillerens kunst. Hans u
dgangspunkt var at digteren og
skuespilleren er jævnbyrdige,
har lige store del i teatrets kunst.
Frederik Schyberg

Tilbage til oversigten