Tilbage til oversigten

Einar Holbøl


Kirkegård: Ordrup Kirkegård

Navn: Einar Holbøl
Titel: Postmester

Født: 1865
Død: 1927

Afd.: G nr. 51-54

Beskrivelse:

Inskription på gravmælet:
Julemærkets Fader
Venner satte dette Minde

Presented by the American Assosication,
of the United states ingrateful,
reconition of the great, humanitarian
Service rendered, little children by
the Father of the Christmas Seal Einar Holbøll.
 
Holbøl kom til søs 1880, tog
præliminæreksamen 1883, sejlede
derefter i nogle år og læste til
styrmand. På grund af en øjensygdom
måtte han opgive dette og kom 1866
i postvæsenets tjeneste. Han blev
1892 postekspedient og var ansat i
Kbh., til han 1905 blev postmester
i Gentofte, 1909 i Charlottenlund.
Under arbejdet med juleposten,
fik han den tanke, at benytte de
mange julehilsner i filantropisk
øjemed. Disse blev forsynet med
et særligt mærke, julemærket,
der skulle sælges til fordel for
et filantropisk arbejde.
Julemærket solgtes første gang i
julen 1904 og indbragte et
nettooverskud på ca. 67.000 kr.
Pengene anvendtes i første omgang
til opførelse af julemærkesanatoriet
ved Kolding ,der blev overladt
Nationalforeningen til tuberkulosens
bekæmpelse. Han var således formand
for julemærkekomiteen, medlem af
bestyrelsen for Nationalforeningen
til tuberkulosens bekæmpelse.
Æresmedlem af Foreningen Danmarks
Blinde, og af Norske Kvinders
Sanitetsforening.

Einar Holbøl

Tilbage til oversigten