Tilbage til oversigten

Henrik Bentzon


Kirkegård: Mariebjerg Kirkegård

Navn: Henrik Bentzon
Titel: Skuespiller

Født: 1895
Død: 1971

Afd.: 8 - Fællesgrav

Beskrivelse:Født i Bergen.
Bentzon gennemgik Det kgl. Teaters
elevskole og knyttedes herefter i
1923 til Betty Nansen teatret, hvis
førende mandlige kraft han blev,
kun med en kort afbrydelse, til 1943.
Med Osvald i ” Gengangerne” (1925)
placerede han sig blandt sin generations
største karakterskuespillere og udbyggede
siden denne position i en række Kaj Munk
roller. Jævnsides hermed viste han et
oprindeligt og meget snurrigt, ofte ligefrem
overstadigt komisk talent. Fra 1949 blev han
leder af Frederiksberg Teater. Også her
opretholdt han vekseldriften mellem komedie
og tragedie. Det patetiske og det groteske
var yderpunkterne i hans meget vidtspændende
talent. 
Henrik Bentzon

Tilbage til oversigten