Tilbage til oversigten

Georg Boye


Kirkegård: Mariebjerg Kirkegård

Navn: Georg Boye
Titel: Havearkitekt , professor

Født: 1906
Død: 1972

Afd.: 9 nr. 39

Beskrivelse:Georg Boye var uddannet som
gartner og derefter på
Landbohøjskolen. Derefter arbejdede
han nogle år dels hos stadsgartneren
i Århus, og dels som selvstændig
inden han kom til C. Th. Sørensens
tegnestue. Efter Troels Erstad blev
han forstander for anlægsgartner skolen
ved Det Kgl. Danske Haveselskab til 1961,
derefter underviser på Landbohøjskolen
og fra 1963 professor. Han arbejdede
ihærdigt for oprettelsen af en særlig
inie for havearkitekter på skolen,
hvilket lykkedes fra 1960, hvor den såkaldte
anlægslinie blev en realitet. Der blev i
undervisningen lagt vægt på en solid teknisk
kunnen, ikke som en modsætning til den æstetiske,
kunstneriske side af faget, men som en
forudsætning og garanti for, at denne kunne
realiseres.
Af hans arbejder kan nævnes Mindeparken i
Herning, TV- byen i Gladsaxe, Næstved
Centralkirkegård, Gårdhaverne ved
ministerialbygningerne i Slotholmsgade
samt mange boligbebyggelser.
Georg Boye

Tilbage til oversigten