Tilbage til oversigten

Erling Foss


Kirkegård: Mariebjerg Kirkegård

Navn: Erling Foss
Titel: Civilingeniør

Født: 1897
Død: 1982

Afd.: SU nr. 34P

Beskrivelse:Ansat i firmaet F.L. Scmidt
& Co 1921–25 . Medindehaver
af firmaet Bellem & Co i Paris
1927 – 31. Egen eksportforretning
i Kbh. fra 1931. Foss der
repræsenterede den moderne
konservatisme kom tidligt ind i
friheds-bevægelsen og gjorde især
en indsats ved, at sende
stemningsrapporter til England.
Han har æren af det nye ord :
værnemager – om folk der drog
økonomisk fordel af besættelsen.
Var med til, at stifte Frihedsrådet
1943. Blev arresteret af Gestapo,
men atter løsladt og tog herefter til
Sverige, hvor han bl. a. skaffede
våben til den danske modstandsbevægelse.
Gav i bogen ” Fra passiv til aktiv
Modstand ” (1945) en meget objektiv
skildring af forholdene i Danmark i
besættelsens første år. 
Erling Foss

Tilbage til oversigten