Tilbage til oversigten

Wilhem Marius Chr. Andersen Nellemose


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Wilhem Marius Chr. Andersen Nellemose
Titel: Frihedskæmper

Født: 1891
Død: 1945

Afd.: B 1370

Beskrivelse:

På bronceplaquette:

Faldet i Danmarks Frihedskamp 1940-45 

Efter en militær løbebane hvor han endte som
kaptajnløjtnant, blev W.M.C.A. Nellemose
forretningsmand i London og tolk i danske søretsager
ved den engelske admiralitetsret. Kaptajn Nellemoses
officerskarriere og hans tilknytning til England gjorde
ham under 2. verdenskrig til en egnet kontaktmand i
Danmark for den engelske efterretningstjeneste.
Fra sommeren 1943 var han tillige virksom i forbindelse
med transportruterne til Sverige. I februar 1944 blev han
arresteret af tyskerne, og fra Vestre fængsel over
Frøslevlejren blev han deporteret til koncentrationslejren
Neuengamme. Han omkom under arbejde på tyske tankgrave i
Husum og blev begravet på Husum kirkegård, hvorfra liget
senere hjemførtes til Gentofte Kirkegård.  
 

Wilhem Marius Chr. Andersen Nellemose

Tilbage til oversigten