Tilbage til oversigten

Vilhelm Carl Eppingen greve Sponneck


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Vilhelm Carl Eppingen greve Sponneck
Titel: Finansminister

Født: 1815
Død: ?

Afd.: C 2102

Beskrivelse:Wilhelm Carl Eppingen Sponneck,
rigsgreve og finansminister, var
i årene 1866 til 1883 ejer af
Heslegaard i Hellerup.
W.C.E.Sponneck blev i 1832 student
fra Sorø og i 1836 cand. jur., og
han blev straks involveret i det
danske toldvæsen. W.C.E. Sponneck
avancerede meget hurtigt ad embedsstigen
og blev i 1843 chef for kongerigets
toldvæsen. I 1848 blev han kongevalgt
medlem af Rigsforsamlingen. Samme år
blev han finansminister, hvilken
stilling han bestred til 1854.
Uden for politik havde W.C.E. Sponneck
vigtige hverv. I 1866 blev han medlem
af og 1871 formand for Kontolkommiteen
for de sjællandske jernbaner, og i 1868
blev han Nationalbankens direktør og
indtrådte i bestyrelsen for Det store
Nordiske Telegrafselskab. Efter at have
opgivet disse stillinger blev han i 1873
direktør for den nystiftede Handelsbank
samt formand for forsikringsselskabet Danmark.
Han var i en årrække desuden formand for
Gentofte Sogneråd.
Vilhelm Carl Eppingen greve Sponneck

Tilbage til oversigten