Tilbage til oversigten

Viggo Lauritz Bentheim Hørup


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Viggo Lauritz Bentheim Hørup
Titel: Minister

Født: 1842
Død: 1902

Afd.: D 398

Beskrivelse:Viggo Lauritz Bentheim Hørup fødtes i Torpmagle på Halsnæs, hvor han voksede op, til han i 1853
som 12-årig blev sendt til København for at gå i latinskole.
I 1867 blev han cand. jur. og som led i et eksistentielt opbrud besluttede han at søge valg til Folketinget
på sin hjemegn i Frederiksværk kredsen. Efter Venstres valgsejr i 1872 ønskede partiet at vinde indpas i
København, og på P. Chr. Zahles initiativ stiftedes en klub, "Onsdagsforeningen". Viggo Hørup var formand
for denne klub til 1875, og "Morgenbladet" var foreningens talerør. Efter voldsomme politiske omvæltninger
stod Viggo Hørup efter valget den 25. juni 1884 som leder af et radikalt parti, de såkaldte Europæere.
Denne bevægelse havde sit eget københavnske organ, idet Viggo Hørup med støtte af Edvard Brandes og
Herman Bang oprettede dagbladet "Politiken".
Viggo Lauritz Bentheim Hørup

Tilbage til oversigten