Tilbage til oversigten

Thomas Linnemann Laub


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Thomas Linnemann Laub
Titel: Komponist

Født: 1853
Død: 1927

Afd.: D 210

Beskrivelse:Thomas Linnemann Laub blev født i Langå ved Nyborg,
men flyttede tidligt til sin onkel, der var sognepræst i
Fredericia. Efter sin studentereksamen tog han fat på det teologiske
studium, men omgangen med københavnske musikkredse fik et tidligere
næret ønske om at blive musiker til at blusse. Fra 1873 til 1876 gik
han på Konservatoriet og blev derefter organistvikar ved Trinitatis kirke.
Efter en udenlandsrejse, hvor han blev inspireret af nye bevægelser,
blev arbejdet med fornyelse af den danske kirkesang hans livs hovedopgave.
Hans radikale og anderledes syn på kirkemusikken bragte ham i modstrid med
den tids almene musikopfattelse, og mere populær blev han ikke af, at den
senere biskop Th. Skat Rørdam ansatte ham som organist ved Holmens Kirke.
På et enkelt område, kirkesangens, har hans arbejde været grundlæggende
for generationer. I alt hvad han gav sig af med, træder hans sans og evne
for kunstnerisk kvalitet klart frem, rigest udtrykt i samlingen
"Dansk Kirkesang".
Thomas Linnemann LaubMonument: Tegnet af Thomas Havning

Tilbage til oversigten