Tilbage til oversigten

Tage Fox Maule


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Tage Fox Maule
Titel: Frihedskæmper

Født: 1902
Død: 1945

Afd.: A 228

Beskrivelse:Tage Fox Maule tog studentereksamen i 1919 fra
Ordrup Gymnasium og påbegyndte et studium ved
Danmarks Tekniske Højskole. I studietiden var han
medlem af Akademisk Skyttekorps, hvilket formentlig var
medvirkende til at bestemme ham for en officersløbebane.
I 1937 blev han udnævnt til kaptajn og samtidig chef for
1. Livgardebataljon.
Efter interneringen af hæren blev han i 1943 tilknyttet
de militære modstandsgrupper og førte her kommandoen over
styrkerne på Slotsholmen og Amalienborg. I november 1943
blev han fængslet, og den 2. februar 1944 blev han som en
dødssyg mand deporteret til Dachau. På rejsen blev han smittet
med difteritis og døde natten mellem den 3. og 4. marts 1945.
Tage Fox Maule

Tilbage til oversigten