Tilbage til oversigten

Stephan Peter Nyeland


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Stephan Peter Nyeland
Titel: Forstander

Født: 1845
Død: 1922

Afd.: C 2220

Beskrivelse:Stephen Nyland stiftede havebrugshøjskolen
Vilvorde, der åbnedes den 2. april 1875.
Skolen indrettedes i Skovlyst, der, indtil Stephen N
yland erhvervede ejendommen, blev drevet som traktørsted.
Stephen Nyland gav skolen navnet "Vilvorde" efter en
lille belgisk by, hvis havebrugsskole han ofte havde besøgt.
Vilvorde fik hurtigt en stærk tilstrømning af elever; i
slutningen af 1880´erne var den bestandig fyldt.
Stephan Nylands strenge disciplin og iltre temperament var
ikke lige populært hos alle, og da han i 1900 besluttede, at
eleverne ikke mere skulle bo på skolen, bidrog også dette til
en svigtende tilgang. Den forringede økonomi medførte at
skolen forfaldt, og 1. april 1905 bortforpagtedes den til en
af Nyelands tidligere elever, gartner L. Nielsen. På trods af
en personlig faglig dygtighed lykkedes det dog ikke at rette
skolen op. Den 8. november 1911 blev det nødvendigt at sælge
skolen. Forstander Valdemar Jensen bragte ved en energisk
indsats og gode medarbejdere skolen på fode igen i årene herefter.
Stephan Peter Nyeland

Tilbage til oversigten