Tilbage til oversigten

Stephan Moritz Hurwitz


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Stephan Moritz Hurwitz
Titel: Ombudsmand

Født: 1902
Død: 1981

Afd.: C 1544

Beskrivelse:Stephan Moritz Hurwits fødtes i 1901 i København og blev student fra Metropolitanskolen i 1919.
I 1925 blev han cand. jur. I 1933 erhvervede han den juridiske doktorgrad på afhandlingen
"Bidrag til Læren om kollektive Enheders pønale Ansvar".
I 1935 efterfulgte han Hans Munch-Petersen som professor i procesret.
Den tyske besættelse afbrød i en periode hans forfatterskab, og i 1943 måtte han flygte til Sverige.
Som den første tiltrådte han i 1955 som Folketingets ombudsmand. Det blev hans opgave at give
denne nye kontrol med statsforvaltningen en hensigtsmæssig udformning og skabe kendskab til
den i befolkningen. Efter en samlet funktionstid på 16 år sluttedes Stephan Hurwitz virksomhed som
ombudsmand i 1971, da han fyldte 70 år.
Stephan Moritz Hurwitz

Tilbage til oversigten