Tilbage til oversigten

Søren Peter Wiene


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Søren Peter Wiene
Titel: Boghandler

Født: 1882
Død: 1966

Afd.: C 2047

Beskrivelse:Søren Wiene blev så at sige
født ind i boghandlerfaget,
idet han allerede som 8-10-årig
måtte gå til hånde i faderen,
Emil Wienes boghandel på Østerbro.
I 1910 blev han ejer af boghandelen.
Indenfor branchen lagde man hurtigt
mærke til den unge dygtighed.
Fra 1917 til 1922 og 1924 til 1940
var han formand for Københavns B
oghandlerforening, hvor han ivrede for
boghandlernes ligestilling med
forlæggerne. Han deltog ivrigt i
handelstandens organisations- og
uddannelsesarbejde, og i 1943 blev
han æresmedlem af Københavns
Boghandlerforening. Sin boglade, til
hvilken han efterhånden knyttede nogen
forlagsvirksomhed, afstod han i 1944
til sønnen Kjeld Wiene, der videreførte
den til 1968, da den ophørte.
Søren Peter Wiene

Tilbage til oversigten