Tilbage til oversigten

Søren Larsen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Søren Larsen
Titel: Hulegård

Født: 1796
Død: 1856

Afd.: A 19

Beskrivelse:I 1824 giftede Ane Margrethe Hansdatter (datter af Hans Larsen)
sig med Søren Larsen fra Utterslev, og Søndre Hulegaard kom i
deres eje.
Søren Larsen var en anset mand, der i 1842 indvalgtes i det
første sogneforstanderskab. Han døde i 1856, og to år senere
afstod enken Sønder Hulegaard til sønnen Lars Sørensen.
Ligesom faderen deltog han også i egnens offentlige liv, blev
sognefoged og var i årene 1865 - 82 medlem af Gentofte Sogneråd.
Han var formand for det udvalg, der i 1875 forhandlede med
Københavns Magistrat om kommunens overtagelse af Gentofte Kirke.
Lars Sørensen, der var ugift, solgte i 1897 Søndre Hulegaard,
der herefter havde skiftende ejere indtil dens udstykning.
Søren Larsen

Tilbage til oversigten