Tilbage til oversigten

Sophus Niels Chresten Claussen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Sophus Niels Chresten Claussen
Titel: Digter

Født: 1865
Død: 1931

Afd.: F 5304

Beskrivelse:Sophus Niels Christen Clausen blev født i Hellested på Langeland. Sin barndom tilbragte han på Falster.
Efter studentereksamen i København blev han journalist ved Horsens Folkeblad og kort tid efter, i 1890,
medarbejder på "Politiken".

Sophus Clausen var noget af en ordets troldmand. Mens de fleste af hans begavede samtidige var
optaget af at skildre minutiøst og redeligt objektivt, havde han en særlig evne til at gengive, ikke
tingene selv men deres spejlbillede, i hans eget gemyt.
Sophus Niels Chresten ClaussenRelief: Anne Marie Carl Nielsen

Tilbage til oversigten