Tilbage til oversigten

Rasmus Hansen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Rasmus Hansen
Titel: Højskoleforstander.

Født: 1837
Død: 1901

Afd.: C 2199

Beskrivelse:Rasmus Hansen tog lærereksamen fra Jellinge Seminarium og studerede herefter matematik og fysik
på Polyteknisk Læreanstalt og naturhistorie hos J.C. Schiødt. Han deltog i felttoget i 1864, og i årene
herefter var han dels lærer og dels fortsatte han sin militære uddannelse. I 1888 tog han afsked med
militæret som kaptajn, og 1884 oprettede han sammen med sin hustru Vældegaard Kvindeskole i Gentofte.
Først noget ind i 1800 tallet blev Vældegaard flyttet ud på jorderne og opbyggedes da ved Maltegårdsvejen.
Efter en brand i 1844 genopførtes gården ved Vældegårdsvej. Kvindeskolen oprettedes i 1884, og betydelige
lærerkræfter blev knyttet til skolen. I 1900 omdannedes skolen til tidens moderne husholdningsskole, og
efter Rasmus Hansen død i 1901 videreførte hans hustru skolen efter den linie, der var lagt det foregående år.
Rasmus Hansen

Tilbage til oversigten