Tilbage til oversigten

Poul Christian Jespersen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Poul Christian Jespersen
Titel: Zoolog

Født: 1891
Død: 1951

Afd.: A 107

Beskrivelse:Poul Jespersen blev student fra Odense i 1910. Kort efter
begyndelsen af det zoologiske studium fik han arbejde på
Carlsberglaboratoriet ved den af Johannes Schmidt ledede
fiskeafdeling under Kommissionen for Havundersøgelser.
Han deltog i flere togter, hvor han blandt andet interesserede
sig for ålelarver, plankton og helleflynderbestanden i Nordatlanten.
Han overtog efter Johannes Schmidts død studiet af ålelarverne.
En anden stor interesse var ornitologien, og han var fra 1941 til
sin død formand for Dansk Ornitologisk Forening.
Poul Christian Jespersen

Tilbage til oversigten