Tilbage til oversigten

Peter Søren Lemche


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Peter Søren Lemche
Titel: Ndr. Onsgård

Født: 1835
Død: 1901

Afd.: A 36

Beskrivelse:Onsgaard lå oprindelig overfor Gentofte Hotel (Kro).
Peter Lemche overtog i 1861 gården efter sin faster.
Peter Lemche giftede sig med Karen Magdalene Jacobsen fra
Teglgaarden, og det blev et livligt og muntert hus at besøge.
Peter Lemche var en habil forfatter, og det fortælles, at en
aften der havde været selskab på Nordre Onsgaard, stod skolebestyrer
Ole Jacobsen fra Ordrup med frakken på og paraplyen under armen.
Spontant kom det da fra Peter Lemche: "Den lille Ole med paraplyen,
ham kender alle små børn i byen". Dagen efter gjorde han sangen færdig,
og ved den næste komedieaften, den 22. december 1873, blev den f
oredraget af hans treårige niece Margrethe Speerscneider, der var i
ført hvid skjorte, gul nissehue og naturligvis havde en sprøjte u
nder armen. "Den lille Ole" havde selv leveret melodien.
Peter Lemche var i to perioder medlem af Gentofte Sogneråd.
Med hans død den 13. august 1901 var Nordre Onsgaards saga ude.
To år senere blev bygningerne nedrevet, og et stort boligkompleks
opført på grunden.
Peter Søren LemcheRelief: Formentlig af Ludvig Branstrup

Tilbage til oversigten