Tilbage til oversigten

Peter Petersen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Peter Petersen
Titel: Damgården

Født: 1827
Død: 1912

Afd.: A 312

Beskrivelse:Peter Petersen stammede fra Fuglegaarden
i Vangede, men ved læreren fra Hvidøre
H.P. Petersens mellemkomst blev han gift med datteren
på Damgaard. Peter Petersen var sognefoged og hædret
med Sølvkorset og var i perioderne 1865-71 og 1885-94
medlem af Sognerådet.
Ved deres sølvbryllup i 1880 stiftede han og hans hustru
"Peder Pedersen og Hustrus Sølvbryllups-legat",
hvis midler blev tillagt Vangede Asyl. I 1883 solgte han
Damgaarden til grosserer L.C. Nielsen.  
Peter Petersen

Tilbage til oversigten