Tilbage til oversigten

Peter Jørgensen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Peter Jørgensen
Titel: Gammelmosegård

Født: 1828
Død: 1900

Afd.: A 4

Beskrivelse:Gammelmosegård var beliggende på Knæbjergene og var
oprindeligt to af fire husmandslodder. Efter opkøb af
mere jord kaldte Niels Espensen gården Gammelmose gård.
I 1802 - 03 overdroges gården til sønnen Mads Nielsen,
som kort tid efter blev gift med Lucia Andersdatter.
Uvist af hvilken grund rømte han kort tid efter brylluppet
til Sverige, og i 1803 blev han erklæret for umyndig.
Lucia Andersdatter beholdt ejendommen, og i 1840 blev
den overdraget til hendes og Mads Nielsens søn, Anders Madsen.
Gammelmose gård forblev i denne slægts eje til 1906.
Over dens jorder er anlagt vejene Grusbakken og Sandtoften.
Peter Jørgensen

Tilbage til oversigten