Tilbage til oversigten

Peter Jensen Stengaard


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Peter Jensen Stengaard
Titel: Stengården

Født: 1839
Død: 1911

Afd.: D 304

Beskrivelse:Fra 1877 tilhørte Stengaarden den københavnske detailhandler
Peter Jensen. Denne, der var en gårdmandsøn fra Falster,
havde gennem sin virksomhed erhvervet en betydelig formue.
Han havde fra sin tidligste ungdom været en trofast tilhænger
af Christen Berg, og partiet Venstre mødte en udstrakt
gæstfrihed i hans hjem.
Efter at Peter Jensen i 1890 var indvalgt i Landstinget
kaldte han sig Jensen-Stengaard.
I 1906 solgte Peter Jensen 47 tdr. land af Stengaardens jorder
til C.L. Ibsen, men beholdt selv gårdens bygninger, der var
nyopført efter en brand i 1896, og boede der til sin død.
Gennem en årrække tilhørte ejendommen senere generaldirektør
Ole Olsen.
Københavns Amts Sygehus, der er opført på Stengaardens arealer
på en grund, som stilledes til rådighed af Gentofte Kommune,
modtog sine første patienter den 19. januar 1927.
Peter Jensen Stengaard

Tilbage til oversigten