Tilbage til oversigten

Ove Rode


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Ove Rode
Titel: Radikal politiker

Født: 1868
Død: 1933

Afd.: C 1769

Beskrivelse:

Søn af Gotfred og Margrethe Rode. 
Ove Rode tilbragte sine første år sammen
med broderen Helge på Skovgaards Højskole.
I årene omkring århundredskiftet var der
betydelig politisk uro, og det Radikale parti
stiftedes i disse år. Ove Rode blev politisk
redaktør på "Politiken", og han udmøntede næsten
dagligt Det Radikale Venstres program i polemiske
lederartikler. Han skrev meget kritiske artikler
om Alberti, og ved dennes fald i 1908 var
Ove Rodes position cementeret.
I 1909 blev han valgt til Folketinget og som
gruppeformand og politisk ordfører centralt placeret.
Han blev i Folketinget til 1927, hvor han selv
valgte at udtræde. I 1913 blev han indenrigsminister,
og i krigsårene havde han uhørt magt over varer og
forsyninger, og han deltog med umenneskeligt slid i
efterkrigstidens vanskelige politiske liv.
I 1927 efterfulgte han H. Cavling som ansvarshavende
redaktør på "Politiken".. Ove Rode kan tælles blandt
de 4 - 5 betydeligste politikere i 1900-årene.

Ove RodeRelieffer: 1. Formentlig udført af V. Bissen. 2 Ud

Tilbage til oversigten