Tilbage til oversigten

Ove Malling


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Ove Malling
Titel: Statsminister

Født: 1747
Død: 1829

Afd.: A 148

Beskrivelse:ved Viborg og voksede op på hovedgården Astrup i Salling.
Her modtog han sin første undervisning, og efter faderens
udtrykkelige ønske bestod han i 1766 den teologiske eksamen.
Han havde dog også tid til at dyrke sine særlige interesser,
dansk litteratur og historie.
I 1809 modtog han udnævnelse til Kgl. Histograf, og i 1823
blev han chef for det Kgl. Bibliotek. Han medvirkede ved
genoprettelsen af Sorø Akademi, og i
1821 lykkedes det for ham at gennemføre sin plan om skolen
som særlig forskole for statens embedsmænd. I 1813 udnævntes
han til fungerende overdirektør for Rigsbanken, og i 1824
optoges han i Geheimestatsrådet. Han døde i 1829, og dermed
forsvandt ikke blot en vennesæl og ligefrem embedsmand fra s
tatsmandskredsen omkring Frederik VI, men også en værdig
repræsentant for det århundrede, der betragtede nidkært og
uselvisk arbejde for det offentliges vel, som det højeste livsmål.
Ove MallingMonument: H. E. Freund 1832

Tilbage til oversigten