Tilbage til oversigten

Ole Volmer Nielsen-Havsgaard


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Ole Volmer Nielsen-Havsgaard
Titel: Havsgård

Født: 1869
Død: 1918

Afd.: A 18

Beskrivelse:I vinklen mellem Gentoftevejen og
Hellerupvejen havde tre af de gamle gårde
deres plads. Vestligst lå Svejgården,
på hvis grund Gentofte Boligforenings ejendom
nu er opført på hjørnet af Gentoftegade og Søgårdsvej.
Øst herfor lå Havsgård. I den gamle Havsgård levede
endnu over midten af 1800-tallet to gamle damer, der
broderede guldnakker til bondekonernes huer.
Gårdejer Ole Nielsen nævnes som formand for
Sogneforstanderskabet i midten af 1800 tallet.
Han havde været stænderdeputeret og medlem af både
amtsråd og landsting, men tiden var endnu ikke moden
til, at man vovede at sætte en bonde på formandspladsen. 
Ole Volmer Nielsen-Havsgaard

Tilbage til oversigten