Tilbage til oversigten

Niels Peter Schmidt Dahl


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Niels Peter Schmidt Dahl
Titel: Brd. Dahl VVS

Født: 1840
Død: 1916

Afd.: D 91

Beskrivelse:Grosserer Niels Peter Smith Dahl fødtes den 22. november 1840 i Korsør. I begyndelsen af 1866
opfordrede Niels Peter Smith Dahl, der arbejdede i sin fars blikkenslagerforretning sin yngre bror
William Sophus Dahl til i fællesskab med ham at starte en forretning med rør og fittings samt
andre artikler for installation af gas- og vandledninger. I 1866 startedes firmaet i efteråret under
navnet Smith og William Dahl. Allerede den 23. december 1867 skiftede firmaet navn til det
oprindelig påtænkte Brd. Dahl, efter at et andet firma under dette navn var ophævet samme efterår.
Niels Peter Schmidt Dahl

Tilbage til oversigten