Tilbage til oversigten

Niels Nielsen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Niels Nielsen
Titel:

Født: 1845
Død: 1904

Afd.: A 27

Beskrivelse:Højsgaarden lå på Gentoftegades østside
lige overfor Rytterskolen.
Ved udflytningen blev gården opbygget
umiddelbart vest for den gamle vej fra
Emdrup til Gentofte. Den gamle Niels Nielsen
overlod Højsgaarden til sin ældste søn, Niels.
Alle Niels Nielsens børn blev ejere af betydelige
og kendte gårde i kommunen. Hans yngste søn
Peder Nielsen arvede Højsgaarden og blev den s
idste af den gamle slægt, der ejede gården.
Ved en gammel granplantage på Højsgaardens
arealer mellem Slangerupbanen og Gentofterenden
har Gentofte Kommune i årene omkring 1950 ladet
udføre et nydeligt lille parkanlæg, der har fået
navn efter sognet og kaldes Dyssegårdsparken. 
Niels Nielsen

Tilbage til oversigten