Tilbage til oversigten

N.P. Jacobsen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: N.P. Jacobsen
Titel: Teglgården

Født: 1842
Død: 1911

Afd.: A 259

Beskrivelse:I 1835 gik Teglgaarden i arv til Søren Jacobsen,
og samme år giftede han sig med Birthe Christence Nielsdatter
fra Højsgaard. Dette ægtepar begyndte straks at udleje stuelængen
om sommeren, og kammerherre Carl Berling boede en årrække på gården.
Søren Jacobsen var sognefoged og blev i 1842 medlem af det første s
ogneformandskab. I 1866 var han formand for festkomiteen i anledning
af 100-årsfesten for de Bernstorffske landboreformer.
I 1847 mistede Søren Jacobsen sin første hustru og indgik ægteskab med
Vilhelmine Algulin. Tre år efter Søren Jacobsens død overdrog hun gården
til Niels Peter Jacobsen, som ejede den til 1899.
N.P. Jacobsen

Tilbage til oversigten