Tilbage til oversigten

Ludvig Peter Rasmussen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Ludvig Peter Rasmussen
Titel: Gårdejer, bestyrer af Bregnegården

Født: 1855
Død: 1905

Afd.: B 1319

Beskrivelse:Som den yderste forpost mod nordøst
på Gentofte byjord lå Bregnegaard. Gårdens
tilkørselsvej udgik fra Bernstorffsvej
omtrent lige overfor Maltegårdsvej og fulgte
i al væsentligt den linje, som nu antydes af
Elinorsvej vest for og Olaf Poulsens vej øst
for jernbanen.
I modsætning til nabogårdene mod syd forblev
Bregnegaarden længe i drift som en almindelige
landbrugsejendom og i samme slægts eje.
Først hen imod dette århundredes begyndelse
blev udstykningen aktuel på gårdens jorder.
Efter at gården i 1890 var brændt, angiveligt
som følge efter antændelse af en gnist fra toget, b
lev gården solgt til købmand R.V. Rasmussen, der
i løbet af de følgende to tiår udparcellerede ejendommen.
Ludvig Peter Rasmussen

Tilbage til oversigten