Tilbage til oversigten

Laust Jefsen Moltesen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Laust Jefsen Moltesen
Titel: Udenrigsminister

Født: 1866
Død: 1950

Afd.: C2059

Beskrivelse:Laust Moltesen fødtes i det sønderjyske og tilbragte s
ine drengeår her. Han bevarede sin tilknytning til egnen
hele sit liv. I 1888 blev han cand. theol. Fra ungdommen
var han Venstremand med sin baggrund i den nordslesvigske
gårdmandsstand. I 1909 kom han i Folketinget, og da
Folkeforbundet oprettedes efter verdenskrigen, var han
selvskreven til at repræsentere sit parti i Geneve.
Fra 1926 til 1929 var han udenrigsminister i Madsen-Mygdals
regering. I 1932 nedlagde han sit mandat i protest mod det s
ocialdemokratiske forslag til forsvarslove, idet han mente,
at Socialdemokraterne og Radikale i denne sag led
af "småhedsvanvid".
Laust Jefsen Moltesen

Tilbage til oversigten