Tilbage til oversigten

Lars Petersen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Lars Petersen
Titel: Holmegården

Født: 1826
Død: 1908

Afd.: A 5

Beskrivelse:Holmegården var den mindste af gårdene
i Vangede. Den havde ikke, som de øvrige gårde,
tilhørt godset Bernstorff, men havde ligget
til Københavns Universitet.
Holmegårdens jorder lå i Lillemarken mellem
Vangede by og Gentofte sø, og det var i sandsynligvis
i 1792, at gården blev udflyttet til det sted, den nu l
igger. I 1855 overtog Lars Pedersen eller "Skraa -La's",
som han kaldtes, Holmegården, og den forblev i hans
eje indtil 1897, hvorefter den hyppigt blev handlet.
Gården brændte den 1. februar 1911, og der berettes
om det uhyggelige og dramatiske skue, da vældige
røgmasser væltede op fra det knitrende bål i
Holmegårdens stråtage. Jøns Persson Klein byggede
gården op igen som "bondegård", men uden anden jord
end lige den, den var bygget på. Den øvrige del af
jordene blev bebygget med parcelhuse. Gården, der
stadig findes, blev den 1. februar 1976 domicil
for firmaet A/S Schmidt & Iversen.
Lars Petersen

Tilbage til oversigten