Tilbage til oversigten

Lars Larsen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Lars Larsen
Titel: Bakkegård

Født: 1832
Død: 1917

Afd.: A 3

Beskrivelse:

Bakkegården lå mellem Vangedevej og Gentofte sø.
Gårdens jorder, der var på i alt 53 ½ tønde land,
blev gennemskåret af Kongevejen.

I 1858 overtog Lars Larsen Sdr. Bakkegård efter sin far
Lars Pedersen, og han var den sidste af den gamle slægt,
der ejede Søndre Bakkegård.

Han var en særdeles dygtig og anset mand, der foruden landbruget
på sin egen gård i en årrække tillige drev nabogården
Nordre Bakkegård og Søgården i Gentofte, som han havde forpagtet.

Han var sognefoged og jordboniteringsmand, stifter af et
hesteassuranceselskab, og i årene 1889 - 94 havde han sæde
i Gentofte Sogneråd.

Lars Larsen

Tilbage til oversigten