Tilbage til oversigten

Johannes Emil Schepelern


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Johannes Emil Schepelern
Titel: Provst

Født: 1872
Død: 1949

Afd.: F 5139

Beskrivelse:Johannes Emil Schepelern, der i 1914
blev pastor Jantzens efterfølger i
Gentofte, havde i årene fra 1898 til 1900
været huslærer hos den danske gesandt i Wien,
greve W. Ahlefeldt Laurvig. Fra 1900 til
1905 var han lærer for prins Valdemars sønner,
samtidig med at han beklædte et kateketembede
i København. I 1932 udnævntes pastor Schepelern
til provst i Sokkelund Herred. Den stærke vækst,
der i Gentofte Kommune fortsatte også i provst
Schepelerns embedstid, medførte udskillelsen af
Vangede og Jægersborg sogne. Provst Schepelern,
der virkede som sognepræst i Gentofte til 1942
og som døde i 1949, erindres som en varmhjertet
personlighed med et knitrende tørt lune.
Johannes Emil Schepelern

Tilbage til oversigten