Tilbage til oversigten

Johanne Ostenfeld Christiansen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Johanne Ostenfeld Christiansen
Titel: Dr. med

Født: 1882
Død: 1968

Afd.: B 1367

Beskrivelse:Johanne Ostenfeldt Christiansen blev student i 1901 fra Zahles skole og medicinsk studerende i 1901.
Hun gjorde derefter kandidattjeneste på flere hospitaler til 1909.

Fra 1909 til 1912 var hun klinisk assistent på Frederiks Hospitals afdeling B, og efterfølgende
studerede hun fysiologisk kemi i Wien, Heidelberg og Oxford i årene 1912 og 1913.

I 1912 blev hun dr. med. Fra 1913 til 1918 var hun assistent ved Institut for almindelig patologi,
hvorefter hun atter skaffede sig praktisk uddannelse, især i intern medicin med
fordøjelses-patologien som speciale.

Fra 1921 til 1923 var hun reservelæge på Kommunehospitalets 3. afdeling og fra 1922 til 1923
chef for Sygekassernes laboratorium.
Johanne Ostenfeld Christiansen

Tilbage til oversigten