Tilbage til oversigten

Johan Jacob Nansen Borup


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Johan Jacob Nansen Borup
Titel: Højskoleforstander

Født: 1854
Død: 1946

Afd.: C 1569

Beskrivelse:Johan Borup kom i 1868 fra Sorø Akademi til Haderslev Læreres Skole i København og blev student her
fra 1871. I 1877 blev han cand. theol., men det var lærergerningen, der tiltrak ham.

Hans drøm var at bringe højskolen til København, men flere mislykkede forsøg havde bragt højskolen i
miskredit i København.

Under navnet Borups læreanstalt flyttede skolen i 1885, efter at have opnået statsstøtte, ind i lokaler i
Ny Rosenborg ved Jarmers tårn.

Under navnet Borups Højskole, fik skolen i 1916 en selvstændig basis. I 1926 erhvervedes til dette formål
Frij's Palæ ved Frederiksholms kanal.
Johan Jacob Nansen Borup

Tilbage til oversigten