Tilbage til oversigten

Inge Jacobsdatter


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Inge Jacobsdatter
Titel: Øregård

Født: 1772
Død: 1814

Afd.: Kirkens mur

Beskrivelse:Inge Jacobsdatter var gift med Lars Jacobsen fra Øregård.
Født 1772 og død 1814.
Oregaard, som ejendommen oprindelig hed indtil det 19. århundrede,
er en af de første udflyttede gårde, som udskiftedes fra det
Bernstorffske gods i 1765.
I 1806 købtes ejendommen af landeværnskaptajn og grosserer
Johannes Søbøtker, som opførte den nuværende hovedbygning og
samtidig anlagde parken.
Kommunen erhvervede i 1917 Øregården, og i 1918 åbnedes den 5,1 ha
store park for offentligheden. I forbindelse med åbningen blev der
afholdt en skulpturudstilling i parken. Lige siden denne udstilling,
hvorfra flere af de nuværende skulpturer stammer, har Øregård Park
været kommunens foretrukne skulpturpark. I hovedbygningen indrettedes
Topografisk Museum, som åbnede i 1921. Bygningen, som blandt andet
rummer en værdifuld historisk-topografisk malerisamling,
drives som en selvejende institution.
Inge Jacobsdatter

Tilbage til oversigten