Tilbage til oversigten

Herbert Peter Andreas Jerichow


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Herbert Peter Andreas Jerichow
Titel: Direktør for De Forenede Bryggerier

Født: 1889
Død: 1967

Afd.: E 4074

Beskrivelse:Bryggeridirektør Herbert Peter Andreas Jerichow var jurist
af uddannelse, og efter nogle år i England vendte han i 1925
tilbage til Danmark, hvor han tiltrådte som direktør for
forlaget Gyldendal. I 1931 indtrådte han, efter opfordring af
dir. Dessau, i De Forenede Bryggeriers direktion, og i 1937 blev
han efter Dessaus død administrerende direktør til 1959.
Han ledede efter 2. verdenskrig bryggeriernes omfattende udvikling
med modernisering, rationalisering og intensiveret salgsarbejde.
Blandt flere tillidsposter kan nævnes formandskabet for
Dansk-engelsk selskab.
Herbert Peter Andreas JerichowRelief: Gottfred Eickhoff

Tilbage til oversigten