Tilbage til oversigten

Henning Bøiesen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Henning Bøiesen
Titel: Gårdejer

Født: ?
Død: 1881

Afd.: A 22

Beskrivelse:Smakkegaarden lå oprindelig lige overfor Gentofte Kirke, men i sommeren 1800 flyttede
Christen Andersen den ud til markerne, hvor den opbyggedes nær ved den gamle
Smakkehøj ikke langt fra Bernstorffsparkens sydvestlige hjørne.

Efter Christen Andersens død ejede hans enke Karen Andersdatter Smakkegaarden, indtil
hun i 1823 solgte den til Henning Boiesen. Henning Boiesen sad på gården til sin død i 1881.

Villabebyggelsen på Smakkegaardens jorder tog sin begyndelse i 1892, da digteren
Carit Etlar for 14.000 kr. købte 1 tdr. land af gården og opførte "Carit Etlars Hus" ud mod
Vældegårdsvej. Carit Etlar havde bestemt, at han ville begraves ved foden af den gamle oldtidshøj.

Ved graven er senere rejst digterens portrætbuste, udført i bronze og modelleret af Vilhelm Bissen.
Henning Bøiesen

Tilbage til oversigten