Tilbage til oversigten

Harald Ibsen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Harald Ibsen
Titel: Præst ved Gentofte Kirke

Født: 1813
Død: 1876

Afd.: A 290

Beskrivelse:Harald Ipsen var sognepræst i Gentofte Kirke fra 1872 til 1876.
Han fik kun få års virke, og på grund af megen helbredsmæssig
svagelighed var kapellanhjælp nødvendig. Resultatet af en ivrig
indsats for sognets første "kirkesag", kapellet i Ordrup, oplevede
han ikke, idet han blev jordfæstet på kirkegården kort før kirkeindvielsen.
I kirken findes et portræt af Harald Ipsen; en mand med ædle træk.
Harald Ibsen

Tilbage til oversigten