Tilbage til oversigten

Hans Peter Lund


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Hans Peter Lund
Titel: Proprietær. Bernstorff, Hovmarksgård

Født: 1823
Død: 1893

Afd.: C 2281

Beskrivelse:Hans Peter Lund ejede Hovmarksgaarden i en lang årrække.
Han var fra 1871 til 1888 indvalgt i Gentofte Sogneråd og
i årene 1874 til 1879 dets formand. I 1852 havde han ægtet
den 30 år yngre Jutta Rørdam, datter af den kendte
grundtvigske præst Peter Rørdam i Lyngby. Denne nære
tilknytning til kirkelige kredse har muligvis været medvirkende
til hans indsats ved Gentofte Kirkes overgang til kommunens eje.
Hans Peter Lund døde i 1893. Hans enke beholdt Hovmarksgaarden
endnu nogle år, indtil hun i 1900 solgte den til kaptajn
F. Frandsen. Udstykningen af villagrunde begyndte omkring
århundredskiftet, da de tre første veje på gårdens jorder,
Fortunvej, Hovmarksvej og Slotsvej blev anlagt.
Hans Peter Lund

Tilbage til oversigten