Tilbage til oversigten

Hans Brahe Salling


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Hans Brahe Salling
Titel: Frihedskæmper

Født: 1918
Død: 1945

Afd.: E 4109

Beskrivelse:

Bronceplaquette:
Faldet i Danmarks Frihedskamp
1940 - 45

Medlem af modstandsorganisationen ”Holger Danske”.
Hans Salling begyndte sin karriere som sabotør i
Norge. Han arresteredes i efteråret 1941 og idømtes
6 års tugthus. Efter 2 års afsoning lykkedes det for
udenrigsministeriet at få ham hjem, stærkt lidende
af tuberkulose, men på trods heraf fortsatte han
modstandsarbejdet. Den 26.2. 1944
blev lederen af hans gruppe arresteret og da gruppens
medlemmer ville undersøge, hvad der var sket gik de
en efter en i tyskernes fælde. 7 medlemmer dømtes til
døden, herunder Hans Brahe Salling og de blev alle
henrettet den 17.3. 1945 i Ryvangen. 

Hans Brahe Salling

Tilbage til oversigten